Gratis verzendingin Nederland & België
STAPELKORTINGENBestel 2+ producten en ontvang 10% extra korting

PRIVACY BELEID

Houd er rekening mee dat deze informatie van datum tot datum kan worden bijgewerkt, er kunnen geen rechten aan worden ontleend:
Laatst bijgewerkt op 24/03/2024

 

 1.1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke.

 

We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren we u over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

 

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

 

 De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de URL die begint met "https://" en het hangslot pictogram in uw browserbalk.

Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website. Bij louter informatief gebruik van onze website, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen we alleen die gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te leveren:

 

 • De bezochte pagina's van onze website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid gegevens die naar u is verzonden in bytes
 • Bronverwijzing van waar u naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikte IP-adres (indien van toepassing, geanonimiseerd

Analyse Hulpmiddelen en advertenties

 

a) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieders zijn Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Google Analytics stelt ons in staat informatie te verkrijgen over het gebruikersgedrag op de website om onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Hierbij worden gegevens zoals uw IP-adres, de bezochte pagina's, uw gebruikte browser, uw browsertaal en andere anonieme gebruiksgegevens naar Google-servers in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics wordt overgedragen, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. We hebben ook de functie "IP-anonimisering" op deze website ingeschakeld, zodat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt verzonden naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

 

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod als onze advertenties te optimaliseren.

 

b) Google AdSense

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google AdSense maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die de analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van webbeacons (onzichtbare afbeeldingen). Met behulp van deze webbeacons kunnen gegevens worden geëvalueerd, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's.

 

De informatie die door cookies en web beacons wordt gegenereerd over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet combineren met andere gegevens die u heeft opgeslagen.

 

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. We hebben een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod als onze advertenties te optimaliseren.

 

Als u het gebruik van cookies door Google AdSense wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de juiste instellingen in uw webbrowser of door de opt-outknop te gebruiken op de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

 

Gegevensverwerking met betrekking tot Google Maps:

 

 • Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps via een API.
 • De dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
 • Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan.
 • Normaal gesproken worden deze gegevens naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen controle over deze gegevensoverdracht.
 • Het gebruik van Google Maps dient het legitieme belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en de makkelijke vindbaarheid van de op de website vermelde locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

 

Gegevensverwerking met betrekking tot Google Web Fonts:

 

 • Deze website maakt gebruik van zogenaamde web fonts van Google voor een consistente weergave van lettertypen.
 • Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven.
 • Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres is geopend.
 • Het gebruik van Google Web Fonts dient het legitieme belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.
 • Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype vanaf uw computer gebruikt.

Rechten van betrokkenen:

 

 • Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Deze rechten omvatten het recht op informatie over welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en onder welke omstandigheden.
 • Ook heeft u het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aanvullen.
 • Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U heeft ook het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen onder bepaalde omstandigheden.
 • Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer deze verwerking plaatsvindt op basis van onze legitieme belangen.
 • Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking blijft onaangetast.
 • Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie over gegevensbescherming te verkrijgen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn te vinden aan het einde van dit privacybeleid.
 • Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Automatische besluitvorming:

 

 • In sommige gevallen kan er automatische besluitvorming, inclusief profilering, plaatsvinden om u op maat gemaakte diensten aan te bieden of onze producten en diensten te verbeteren.
 • Dergelijke beslissingen kunnen gebaseerd zijn op de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, uw gebruikersgedrag of andere relevante factoren.
 • Als u zorgen heeft over deze automatische besluitvorming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw standpunt kenbaar te maken.

 

Gegevensbeveiliging:

 

 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We treffen maatregelen om ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde onthulling, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens te voorkomen.
 • Bovendien verplichten we onze medewerkers en partners om strikte vertrouwelijkheid, overeenkomsten en privacystandaarden na te leven.

 

Links naar andere websites:

 

 • Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.
 • Houd er rekening mee dat dit privacybeleid uitsluitend van toepassing is op onze website. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere websites waarnaar we linken.
 • We raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen om op de hoogte te zijn van hun privacy praktijken.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid:

 

 • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken om te voldoen aan gewijzigde wettelijke vereisten of onze eigen zakelijke praktijken.
 • Bij ingrijpende wijzigingen zullen we u op de hoogte stellen van het bijgewerkte privacybeleid, hetzij via een melding op onze website of per e-mail.

 

Gegevensverwerking voor orderafhandeling:

 

 • Indien nodig worden persoonsgegevens die we verzamelen tijdens het bestellen, doorgegeven aan het geselecteerde transportbedrijf en de geselecteerde bank.

 

Gegevensverwerking door specifieke dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling:

 

 • We maken gebruik van de dienst "Order Printer Pro" van FORSBERG (haftungsbeschränkt) voor de verwerking en afdruk van facturen, pakbonnen en andere documenten die betrekking hebben op uw bestelling.

 

Gegevensverwerking voor betalingsdiensten:

 • Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode kan de verwerking van betalingsgegevens worden uitgevoerd door externe betalingsdienstaanbieders zoals PayPal, Klarna, Stripe of soortgelijken.
 • We hebben geen toegang tot uw betalingsgegevens, omdat deze worden verwerkt door de respectievelijke betalingsdienstaanbieders.

 

Gegevensverwerking met betrekking tot analyse- en marketing tools:

 

 • We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
 • Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
 • De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals uw IP-adres, wordt naar Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

Online marketing en Facebook Pixel:

 

 • Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").
 • De Facebook Pixel is een analytisch hulpmiddel waarmee de effectiviteit van advertenties kan worden gemeten door de acties van websitebezoekers te begrijpen nadat ze zijn doorverwezen naar de website via een advertentie op Facebook.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de advertentie-inspanningen op Facebook te optimaliseren.

 

Online Marketing Om onze klanten een gepersonaliseerde online marketing ervaring te bieden, maken we gebruik van geavanceerde functies van de Facebook Pixel. Dit is een tracking tool die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

 

Met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker breidt de Facebook Pixel, wanneer er op een advertentie wordt geklikt die door ons op Facebook is geplaatst, de URL van onze gekoppelde pagina uit. Deze extra URL-parameter wordt via een cookie in de browser van de gebruiker geschreven, dat door onze gekoppelde pagina zelf wordt ingesteld. Via dit cookie worden specifieke klantgegevens, zoals e-mailadressen, verzameld. Deze gegevens worden verzameld in verband met acties zoals aankopen, aanmeldingen of registraties op onze website die is gekoppeld aan de Facebook-advertentie (uitgebreide gegevenskoppeling). Het cookie stelt de Facebook Pixel in staat om de verzamelde gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, uit te lezen en naar Facebook te verzenden.

 

Door het gebruik van de Facebook Pixel met uitgebreide gegevenskoppeling kunnen we onze Facebook-advertenties richten op de bezoekers van ons online aanbod. Hierdoor worden onze advertenties alleen weergegeven aan Facebook-gebruikers die al interesse hebben getoond in ons online aanbod of bepaalde kenmerken hebben die we aan Facebook hebben doorgegeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Dit stelt ons in staat ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangen van de gebruikers en niet als hinderlijk worden ervaren. Bovendien kunnen we met behulp van de Facebook Pixel met uitgebreide gegevenskoppeling de effectiviteit van onze advertentiecampagnes statistisch evalueren door te controleren of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website worden geleid (zogenaamde "Conversie"). In vergelijking met de standaardversie van de Facebook Pixel worden met de uitgebreide gegevens koppelfunctie meer toegewezen conversies vastgelegd, wat de effectiviteitsmeting van onze advertenties verbetert.

 

Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt om verbinding te maken met het respectieve gebruikersprofiel. Facebook kan de gegevens gebruiken volgens het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) voor eigen advertentiedoeleinden. Bovendien kunnen Facebook en zijn partners advertenties weergeven op en buiten Facebook.

 

Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG (toestemming) en Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse en optimalisatie van onze online marketingactiviteiten en de economische exploitatie van ons online aanbod.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel met uitgebreide gegevenskoppeling intrekken.

 

Webanalyse-diensten Op zarandi-amsterdam.nl gebruiken we Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw ingekorte IP-adres), wordt meestal naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Het kan ook worden overgebracht naar servers van Google LLC. in de VS.

 

Om de anonimiteit van uw IP-adres te waarborgen en directe identificatie te voorkomen, gebruiken we op deze website Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vóór overdracht ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van zarandi-amsterdam.nl zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website activiteiten samen te stellen en ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Google Analytics maakt ook de creatie van statistieken mogelijk over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de pagina op basis van op interesse gebaseerde reclame en met inachtneming van informatie van derden, met behulp van de "demografische kenmerken"-functie. Hierdoor kunnen we gebruikersgroepen definiëren en onderscheiden om marketing maatregelen gerichter uit te voeren. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon.

Meer informatie over de verwerking van Google Analytics en de omgang van Google met gegevens van websites is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De beschreven verwerkingen, met name het instellen van Google Analytics Cookies om informatie op uw apparaat te analyseren, worden alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Zonder uw toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de website geen gebruikgemaakt van Google Analytics.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstige werking. Om uw intrekking uit te oefenen, kunt u deze dienst uitschakelen via de "Cookie-Consent-Tool" die op de website wordt aangeboden.

 

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om ervoor te zorgen dat Google

 

Cookies:

 

Om een ​​aantrekkelijke bezoekerservaring op onze website te garanderen en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd, d.w.z.

nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Wanneer cookies worden geplaatst, worden verschillende gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adres verzameld

Waarden individueel verzameld en verwerkt. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een ingestelde duur, die varieert afhankelijk van het cookie type. Hoe lang elk type cookie bewaard blijft, kunt u terugvinden in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

 

Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk zodat u bepaalde functies op onze website kunt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagen functie). Door cookies in te stellen, kunnen we ook de gebruikerservaring van onze website verbeteren door informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op artikel 6 lid 1(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders vermeld. Indien bepaalde cookies die wij gebruiken ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6(1)(b) van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst,

Artikel 6 lid 1 onder a AVG bij toestemming of artikel 6 lid 1 onder f AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en efficiënt ontwerp voor de sitebezoeker.

Houd er rekening mee dat u uw webbrowser kunt instellen en als individueel kunt beslissen of u deze accepteert of weigert, of cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen deactiveert. Elke webbrowser beheert de cookie-instellingen anders. Meer hierover vindt u in de helpsectie van elke browser hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Hier zijn enkele links naar specifieke browser cookie-instellingen:

 

Internet Explorer: Delete and manage cookies - Microsoft Support
Firefox: Third-party cookies and Firefox tracking protection
Chrome: HOW GOOGLE USES COOKIES
Safari: Manage cookies and website data using Safari

 

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als u geen cookies accepteert.

 

CONTACTGEGEVENS:

Handelsnaam: Elevique onder HOCB

Adres: Zinkstraat 24, 4823AD, Breda Nederland

KVK-Nummer: 87313723

BTW nummer: NL004393130B73

 

Nog vragen? Bekijk onze Veelgestelde vragen

Of neem contact met ons op via Contactpagina

OVER ONS

Welkom bij elevique

Bij Elevique verbinden we passie en kwaliteit. Ontdek ons verhaal en toegewijde team, waar klanttevredenheid voorop staat.

ONZE GESCHIEDENIS

Elevique ontsprong aan de gedeelde passie van onze oprichters, doordrenkt met creativiteit en liefde voor design. In een bescheiden werkplaats werd de visie geboren om een unieke winkelervaring te creëren voor liefhebbers van luxe kleding.

VAN WERKPLAATS TOT WEBSHOP

Onze reis evolueerde van een ambachtelijke werkplaats naar een uitgebreide collectie van verfijnde kleding. Met oog voor vakmanschap en een scherp gevoel voor detail, hebben we Elevique uitgebouwd tot dé bestemming voor exclusieve kleding.

ONZE MISSIE | KWALITEIT & SERVICE

Bij Elevique is onze missie duidelijk - het bieden van een zorgvuldig samengestelde selectie kleding die excelleren in zowel kwaliteit als service. .

ONTDEK ONZE COLLECTIE

Ondek onze prachtige collecties.

PRIVACY BELEID